Psykoterapia – psykoanalyysi – Kriisiterapia - Terapia | Helsinki

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveysongelmien sekä elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla. Keskustelu tapahtuu psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Tavallisimpia syitä terapiaan hakeutumiseen ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapian kesto vaihtelee, riippuen ongelmasta, muutamasta käyntikerrasta 2 – 3 vuoteen. Psykoterapian kestosta asiakas ja psykoterapeutti sopivat keskenään.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Psykoanalyysi

Psykoanalyysi on psykoterapian muoto. Se perustuu teoriaan ihmisen mielen rakenteesta ja kehityksestä. Psykoanalyyttisessä hoitomenetelmässä ihmisellä on tarkoitus turvallisessa vuorovaikutussuhteessa yhdessä analyytikon kanssa tehdä havaintoja oman mielensä tapahtumista sekä kertoa niistä avoimesti ja rehellisesti. Tavoitteena on itseymmärryksen ja sisäinen eheyden lisääminen. Lisäksi pyritään omaa hyvinvointia häiritsevien tietoisten ja tiedostamattomien esteiden voittamiseen.

Psykoanalyyttisella hoidolla - psykoanalyysilla ja psykoanalyyttisella psykoterapialla - pyritään kestävään muutokseen. Hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjännitteistä ja kestää yleensä keskimäärin 3 – 6 vuoteen. Analyysitunteja on tavallisimmin neljä kertaa viikossa, psykoterapiatunteja 1 – 3 kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työskentely perustuu vuorovaikutukseen ja molemminpuolisuuteen, jossa hoidossa käyvän omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työllä on keskeinen merkitys.

Lasten ja nuorten psykoanalyyttisen hoidon tavoitteena on auttaa poistamaan sisäisiä kehityksen estymiä sekä auttaa omien yksilöllisten voimavarojen löytämiseen ja käyttämiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Kriisiterapia

Kriisiterapiassa asiakasta tuetaan henkilökohtaisissa ja traumaattisissa kriiseissä. Niitä ovat esimerkiksi omaan elämään ja elämän muuttumiseen liittyvät vaikeudet ja paineet kuten avioero, työpaikan menetys, työttömyys, läheisen kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen jne.

Kriisiterapia on yleensä lyhytterapiaa ja kestää muutamasta käyntikerrasta vuoden hoitosuhteeseen asiakkaan tilanteen mukaisesti. Hoidon tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »